عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در تازه ترین اظهاراتش در مورد تصمیم اخیر شورای رهبری حزب جمعیت مبنی بر بر کناری آقای صلاح‌الدین ربانی از ریاست این حزب، می‌گوید که او برای ۲ ماه گماشته شده بود و اکنون با تصمیم شورا برکنار شده است.

عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در تازه ترین اظهاراتش در مورد تصمیم اخیر شورای رهبری حزب جمعیت مبنی بر بر کناری آقای صلاح‌الدین ربانی از ریاست این حزب، می‌گوید که او برای ۲ ماه گماشته شده بود و اکنون با تصمیم شورا برکنار شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی در مصاحبه با بی بی سی می‌گوید که اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی صلاح‌الدین ربانی را برای ۲ ماه گماشته بودند و اکنون تصمیم گرفتند که برکنار شود.
عطامحمد نور: اعضای رهبری جمعیت یعنی شش نفر که تصمیم گرفتیم صلاح‌الدین خان به حیث سرپرست کار کند و حالا همان شش نفر منفی احمد ضیا به شمول ۷۵ فیصد اعضای رهبری موقت تصمیم گرفتند که دو ماه تکمیل شده و ۹ سال هم تحمل کردیم بس است.
آقای نور با طرح این پرسش که صلاح‌الدین در این مدت برای جمعیت چه کار مهمی انجام داده، می‌گوید که او هیچ خدمت شایانی نکرده و برکناری‌اش نیز تصمیم ۷۵ درصد اعضای شورای رهبری بوده است.
او افزود: دفتر و کمیته‌هایی که من فعال کردم، من رییس اجرایی هستم و صلاحیت دارم تا کمیته‌ها را فعال کنم، کمیته‌ها و ولایت تحت امر من می‌باشد تمامش را فعال کردم، اما وقتی من مزار رفتم تمامش را ملغی کرد و یک دفتر کوچک گرفت و دفتر کوچک هم بسته شد.
به گفته آقای نور: قدرت حزبی را عامیانه‌تر‌ بگویم یک یازنه و یک خسر بره در انحصار خود گرفته‌اند، جمعیت را در جیب خود گذاشته و درش را هم بسته‌اند نه کسی را دیدن می‌گذارند و نه کار کردن و نه خودشان کار می‌کنند.
به باور رییس اجرایی جمعیت، اگر کاری هم در جمعیت اسلامی شده از آدرس چند چهره نخبه این حزب بوده و صلاح‌الدین خان کاری انجام نداده است.
رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌افزاید که «در اعلامیه شخصی که دادند گفته‌اند که حکومت پیش ما مشروعیت ندارد، وقتی که حکومت را رد می‌کنیم، روند صلح را رد می‌کنیم این‌ها همه مربوط نظام می‌شود.
آقای نور می‌گوید که تنها راه اصلاح و انسجام جمعیت در برگزاری کنگره است و صلاح‌الدین ربانی هم حق دارد که در این مجمع حضور یابد و کاندید شود.
عطامحمد نور: فکر می‌کنم که اصلاح جمعیت، انسجام جمعیت، در این است‌ کسانی که آزرده هستند از جمعیت، جمع شوند و کنگره دایر شود، ما نمی‌توانیم که صلاح‌الدین خان را رد کنیم، نمی‌خواهیم عضویت‌اش را به تعلیق بیاوریم، حق می‌دهیم در کنگره اشتراک کند و کاندیدا کند.
او تقابل با حکومت را در مقطع کنونی غیر منطقی تعریف کرده و می‌پرسد که منفعت تقابل با حکومت در این برهه که به اتحاد و اجماع ملی نیاز است چه منطقی خواهد داشت.
آقای نور: ما جمعیت را به نفعش نمی‌دانیم که برود به تقابل، حرف من این است که کاندیدای شان داکتر عبدالله است. برویم حق جمعیت را بگیریم، آقای ربانی نمی‌خواهد حق بگیرد.

کد خبر: 71252