جنرالان امریکایی: ترک افغانستان باعث هرج و مرج می‌شود

کد خبر: 87249