شورای ملی عربستان: جنگ در افغانستان غیرشرعی است/ دستاوردها حفظ شود

کد خبر: 88030