مشاور امنیت ملی کشور می‌گويد که افغانستان در دو دهه اخیر پیشرفت و تغییر نموده است، از همین رو جهان باید چهره جدید کشور ما را شناخته و با دید نو به آن نگاه کند.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر حمدالله محب در دیدار با سفیر جدید دنمارک مقیم کابل آقای مایکل لوند جیپسن، گفت که در این خصوص از نقش جهان و کشورهای همکار نمی‌توان چشم پوشید و تمام افغان‌ها متشکر این همکاری‌ها هستند.
وی به طور خاص از کشور دنمارک یادآوری کرد که در بخش‌های مختلف با کشور ما همکاری نموده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
در همین حال، سفیر دنمارک تعهد کرد که کشورش کار مشترک با افغان‌ها را ادامه خواهد داد.
وی اظهار نمود که از دستاوردهای چند سال اخیر نمی‌توان چشم پوشید و کوشش وی در ماموریت جدید به نمایندگی از کشورش در کابل نیز همکاری با حفظ و تداوم دستاوردهای مذکور خواهد بود.
مشاور امنیت ملی بیان داشت که افغانستان با یک سلسله مشکلات روبرو است، که بر علیه آن مبارزه جدی جریان دارد؛ اما این به معنی آن نیست که کشور ما تصویر مثبت ندارد.
وی افزود که ما از کابل تا سراسر افغانستان در راستای بازسازی، امنیت، مبارزه با فساد و در بخش‌های مختلف شاهد دستاوردهای خوبی بودیم که باید بخش‌های آن را تقویت بخشیده و در عین حال از سوی جهان مورد شناسایی قرار گیرد.

کد خبر: 56121