رییس جمهور غنی: جوانان باید در سیاست خارجی سهیم شوند

کد خبر: 87841