محمد محمدی- خبرگزاری دید- بلخ
خبرگزاری دید: به دنبال تحولات سیاسی اخیر در کشور، متصدیان فرهنگی در ولایت بلخ می‌گویند که علاقه جوانان بلخی به مطالعه شدیداً کاهش یافته است. آنان گفته‌اند که در گذشته روزانه صدها جوان برای مطالعه به کتابخانه‌ها مراجعه می‌کردند، ولی اکنون کسی نمی‌آید.

علی‌رحمان افغان‌زاده مدیر کتابخانه فردوسی در بلخ در باره علاقه جوانان به کتاب خوانی گفت: طی چند ماه اخیرعلاقه‌‌ مردم به ‌خصوص جوانان به مطالعه کتاب‌ کم شده است.


آقای افغان‌زاده کاهش مطالعه جوانان را به دو دلیل دانسته می‌گوید: یک کتله بزرگ قشر تحصیل کرده و جوانان نخبه، وطن را به حال خود رها کرده از وطن خارج شدند و دلیل دوم بسته بودن نهادهای دولتی و عدم حضور بانوان در چوکات ادارات است که این دو دلیل عمده باعث کاهش مطالعه جوانان‌ شده است.
او گفت: نزدیک به ۷۰ فیصد انگیزه جوانان برای مطالعه کاهش یافته است که در این کتابخانه بزرگ در سابق به اساس آماری که صورت می‌گرفت روزانه ۱۵۰ الی ۲۰۰ مراجعه کننده داشت فعلاً روزانه ۲۰ الی ۳۰ نفر برای مطالعه می‌آیند.

گل آقا علیزاده آگاه اجتماعی در بلخ می‌گوید، با روی کار آمدن «امارت اسلامی» فرهنگ مطالعه کاهش پیدا کرده است.
وی گفت، تقاضای ما از جوانان این است که فرهنگ مطالعه را در کشور رشد دهند تا بتوانند برای شکوفایی کشور خدمت کنند.
علی سجاد رضوی فعال مدنی در بلخ می‌گوید، افغانستان یک تحول بزرگ را سپری کرده که با آمدن این تحول جوانان، بانوان و طبقه تحصیل کرده بیشتر آسیب دیده است.

همچنان رضوی گفت: یک دلیل که جوانان را آسیب پذیر ساخته متوقف شدن نهادهای تحصیلی، کورس های آموزشی و بسته بودن دانشگاه‌ها است که ما امید وار هستیم که با شروع شدن آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌‌های دولتی دو باره علاقمندی ‌جوانان برای مطالعه بیشتر شود.
سید عابدین جوادی محصل دانشگاه دولتی که به خاطر مطالعه کردن به کتابخانه آمده است به خبرگزاری دید می‌گوید که با نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه در بین خانواده‌ها و مردم می‌توانیم که انگیزه مردم را برای مطالعه بیشتر ساخته و مردم را از جهل و غفلت بیدار سازیم.


برخی کارشناسان، ترویج تکنالوجی دیجیتال، گسترش انترنت و فضای مجازی را از دلایل کاهش گسترده رجوع جوانان به کتاب و مطالعه دانسته و می‌گویند که در این خصوص دولت‌ها باید برنامه ریزی دقیق داشته باشند.
با این حال، از دیر زمانی فرهنگ مطالعه در کشور رو به کاهش بوده و جوانان هیچ گونه علاقمندی به مطالعه نداشتند.

کد خبر: 101052