گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری در کابل، در واکنش به بسته شدن دفاتر این کمیسیون از سوی هوادران ایتلاف ملی بزرگ، گفت که حاظر است به نگرانی‌های احزاب سیاسی در هر جای پاسخ دهد، ولی باید فرهنگ بسته شدن دفاتر پایان یابد.


گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری در کابل، در واکنش به بسته شدن دفاتر این کمیسیون از سوی هوادران ایتلاف ملی بزرگ، گفت که حاظر است به نگرانی‌های احزاب سیاسی در هر جای پاسخ دهد، ولی باید فرهنگ بسته شدن دفاتر پایان یابد.
به گزارش خبرگزاری دید، این نشست خبری رییس کمیسیون انتخابات در حالی است که روز گذشته گزارش رسید که دفاتر کمیسیون انتخابات در ولایات کندهار، هرات، بلخ و کندز از سوی هواداران ایتلاف ملی بزرگ بسته شده است.
صیاد گفت: حاضریم در هر جای به نگرانی های احزاب سیاسی پاسخ بدهیم ولی باید فرهنگ بسته کردن دفاتر کمیسیون انتخابات پایان یابد.
آقای صیاد همچنان گفت که به زودی کارمندان خلاف کار و هر منسوب کمیسیون انتخابات که در تقلب دست داشته، به دادستانی معرفی می شود.
رییس کمیسیون انتخابات افزود که تاکنون نزدیک به ۸ میلیون نفر ثبت دیتابیس کمیسیون شده و در هفته آینده ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز ثبت خواهد شد.
او از حکومت خواست که امنیت انتخابات را به گونه کامل تامین کرده و جلو بسته شدن دفاتر این کمیسیون را بگیرد.
آقای صیاد با اشاره به بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون از سوی هواداران ایتلاف ملی بزرگ در برخی ولایات، گفت که این کار سبب تاخیر در برگزاری انتخابات می شود.


کد خبر: 35213