سفیر پیشین کانادا: حامیان جنگ نیابتی در افغانستان، تحریم شوند

کد خبر: 87856