شکل دادن به یک هسته اولیه وسازمانده، مرکب از خودِ دانشجویان که مدیریت کارآ و هوشمندانه حرکت را به عهده بگیرد، ضروری‌ترین نیاز و بنیادی‌ترین قدم است.


آن گونه که در تماس با برخی دست اندرکاران تظاهرات امشب دریافتم، اجمالاً این معلومات را بدست آوردم که این حرکت اساساً و در ابتدا یک حرکت دانشجویی بوده است که ازعمق درد و مسئولیت جوانان دانشجو نشأت گرفته است. سایر شهروندان وجوانان درد دیده غرب کابل به صورت خودکش و جسورانه به این حرکت پیوسته و احتمالاً با انگیزه و حجم بیشتری در روزهای آینده به این حرکت خواهد پیوست.
ادامه این حرکت مستلزم این است که باید با درک و درایت هوشمندانه مدیریت وسازماندهی گردد.
۱٫ شکل دادن به یک هسته اولیه وسازمانده، مرکب از خودِ دانشجویان که مدیریت کارآ و هوشمندانه حرکت را به عهده بگیرد، ضروری‌ترین نیاز و بنیادی‌ترین قدم است.
۲٫ پرهیز از شعارهای حساسیت برانگیز قومی می‌تواند سلامت، سیالی و مسالمت‌جویی این حرکت را فربه‌تر و همگانی‌تر سازد.
۳٫ انتخاب یک هیئت صالح و سالم برای پیگیری گفت‌وگو وطرح خواسته‌ها با طرف دولت و ایجاد ارتباط و رایزنی با نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حامی دولت، بزرگترین موضوع و اصلی‌ترین ضرورت این حرکت می‌باشد.
۴٫ انتخاب سه نفر از داخل دانشجویان به عنوان سخنگو که به سه زبان فارسی و پشتو وانگلیسی با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند، از سوء استفاده سیاست‌مداران و شارلاتان‌های سیاسی جلوگیری نموده و مانع هرج و مرج، پراکنده‌گویی، آشفتگی و بلا تکلیفی مردم می‌گردد.
۵٫ هماهنگی و همکاری موثر با نهادهای امنیتی و تشکیل گاردهای حفاظتی منظم متشکل از جوانان و نیروهای با تجربه به منظور سازماندهی انتظامی حرکت‌های اعتراضی مانند مظاهره، تحصن و تجمع، مهمترین امر برای ادامه این حرکت محسوب می‌شود. حفاظت از جان افراد و جلوگیری از تکرار فاجعه میدان دهمزنگ، اصلی‌ترین و مهمترین مسئولیت سازمان دهندگان این حرکت می‌باشد.
۶٫ این حرکت یک جنبش مدنی دادخواهانه باید معرفی گردد نه یک آشوب‌گری براندازانه و حرکت دشمن تراشانه ضد دولت. در بحبوحه انتخابات و شکل‌گیری تکت‌های انتخاباتی، رهبران سیاسی و سیاستگران رقیب حکومت تلاش خواهند کرد از ادرس و نام چنین حرکت‌هایی بهره‌های سیاسی ببرند و اگر بتوانند مسیر آن را به سمت اهداف انتخاباتی خویش سوق دهند.
این حرکت به صورت آگاهانه و سنجیده مخاطب خود را حکومت قرار دهد و خواسته‌های خودرا با مسالمت و فرهمندانه و مدنی مطرح و به صورت قدرتمندانه و جسورانه پیگیری نماید.
۷٫ این حرکت باید از ناکامی‌ها و کامیابی‌ها و ضعف‌ها و قوت‌ها و اشتباهات و تجربه حرکت‌ها و جنبش‌های پیشین مانند جنبش تبسم، جنبش روشنایی، جنبش رستاخیز تغییر و حرکت‌های اعتراضی مردم فاریاب درس بیاموزد و راه سیاسی – مدیریتی و تجربه رهبری -سازمانی آن هارا تکرار نکند.
از فیسبوک حمزه واعظی


کد خبر: 37538