به دنبال ارائه طرح زلمی خلیلزاد برای روند صلح، حزب جنبش ملی نیز طرحی تکمیلی ارائه کرده است. این طرح در ۱۳ صفحه و ۱۹ عنوان منتشر شده و شامل راهکارهایی برای تامین صلح در دوره پسا توافق است.


به گزارش خبرگزاری دید، حزب جنبش به رهبری مارشال دوستم، روز چهارشنبه(۲۷حوت) طرحی برای صلح ارائه کرد.
این طرح در سه نسخه فارسی، پشتو و انگلیسی شامل موضوعاتی مانند چگونگی تشکیل حکومت انتقالی، روند ادغام، تامین امنیت پایدار، آتش‌بس، وظایف حکومت انتقالی و ساختار حکومت بعد از صلح است.
در این طرح در مورد ساختار حکومت، تعیین والیان، ادعام نیروهای رزمی طالبان در ادارات نظامی و ملکی و همچنان مبارزه مشترک علیه اخلالگران امنیت بحث شده است.
طرح شامل عناوینی همانند: وظایف دولت پس از صلح، وظایف والی‌ها، وظایف ولسوالی‌ها، بودجه ولایات و ولسوالی‌ها، ساختار حکومت دایمی، ساختار بودجه ملی، و راهکارهایی برای سناریوی شکست مذاکرات صلح است.
در طرح حزب جنبش، نظام صدارتی پیش‌بینی شده که در آن رییس جمهور دارای چهار معاون و نخست‌وزیر نیز دارای چهار معاون می‌باشد.
در این طرح برای شورای ملی دو سناریو پیش بینی شده: یک؛ ادامه کار شورای ملی کنونی و عضویت اعضای طالبان در آن. دو؛ تعلیق شورای ملی کنونی تا برگزاری انتخابات دوباره.
در طرح حزب جنبش مانور زیادی روی حفظ دستاوردها و ارزش‌‌های دو دهه پسین کشور داده نشده است.
پیش از این نیز طرح‌هایی برای تامین صلح در کشور از سوی برخی سیاسیون مطرح شده است، از جمله طرح عطامحمد نور رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی و طرح رییس جمهور غنی.

کد خبر: 87392