حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان به رهبری غلام عباس ابراهیم‌زاده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان، با حضور هواداران و برخی شخصیت‌های سیاسی در کابل اعلام موجودیت کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، غلام عباس ابراهیم‌زاده بنیان‌گذار حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان، هدف از تأسیس این حزب را تحقق آرمان‌های مردم خوانده و بیان داشت: حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان از میان توده‌های مردمی تشکیل شده و در جهت تحقق آرمان‌های مردم حرکت می‌کند و هیچگاه با سرنوشت و حقوق مردم معامله نخواهد کرد.

او این حزب را میراث ارزشمند شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری خوانده و تصریح کرد: حزب وحدت میراث ارزشمند رهبر شهید و شهید وحدت ملی، استاد عبدالعلی مزاری برای نسل امروزی است و فقط رهروان راستین آن بزرگمرد می‌توانند در جهت تحقق آرمان‌های آن شخصیت شاخص مبارزه حق‌طالبانه و عدالت‌خواهانه نمایند.
ابراهیم‌زاده، این حزب را متشکل از همه اقوام کشور و فراملیتی خوانده و بیان داشت: این حزب میراثی و خانوادگی نیست، این حزب در جهت تحقق آرمان‌های مردم ایجاد شده و هر کسی می‌تواند با پشتیبانی از آن در مشارکت‌های سیاسی سهیم باشد.

همچنان او تصریح کرد که حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان برای دفاع از نظام، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، دستاوردهای مردم افغانستان، آزادی بیان و حقوق زنان، ایجاد شده است.
در این برنامه، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای شورای ملی و محمدطاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز سخنرانی کرده و احزاب را برخاسته از میان مردم خوانده و گفتند ایجاد چنین حزبی مردم را به آینده و سرنوشت دموکراسی در افغانستان امیدوار می‌سازد.

کد خبر: 81321