ریاست جمهوری کشور با نشر اعلامیه‌ای از تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر حذف برخی نامزدان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی استقبال کرده و گفته که کمیسیون در کارش کاملاً مستقلانه عمل کرده است.


ریاست جمهوری کشور با نشر اعلامیه‌ای از تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر حذف برخی نامزدان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی استقبال کرده و گفته که کمیسیون در کارش کاملاً مستقلانه عمل کرده است.
به نقل از ارگ، حکومت وحدت ملی همواره متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع بوده و می‌باشد، استقلالیت و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در قانون واضح و تصریح شده است. حکومت احترام کامل به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی طبق قوانین نافذه کشور داشته و دارد.
در اعلامیه ارگ همچنان تاکید شده است که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات شفاف مطابق تقویم کمیسیون انتخابات بوده و در برگزاری آن هیچگونه تردیدی نیست.
گفتنی است که ارگ به دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی احزاب و ایتلاف‌های سیاسی است، ولی این نهاد قدرت همواره این اتهامات را رد کرده.


کد خبر: 33937