همه ساله در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان از روز جهانی قدس و آزادی ملت مظلوم فلسطین با راهپیمایی و همایش های گوناگون گرامی حمایت می شود. در این گزارش تصویری همایش روز قدس را از دریچه دوربین خبرگزاری دید، می نگرید.

کد خبر: 48181