خلیلزاد: حمایت تمام قشر سیاسی از روند صلح مایه دلگرمی است

کد خبر: 87377