گزارش‌های تایید ناشده‌ای وجود دارد مبنی بر این که حمدالله محب از سمت مشاوریت امنیت ملی برکنار به عنوان وزیر دفاع گماشته شده است.

گزارش‌های تایید ناشده‌ای وجود دارد مبنی بر این که حمدالله محب از سمت مشاوریت امنیت ملی برکنار به عنوان وزیر دفاع گماشته شده است.
هنوز این خبر از سوی منابع رسمی تایید نشده، ولی گفته می‌شود که به جای آقای محب در مشاوریت امنیت ملی، اکلیل حکیمی تعین شده و تغییرات گسترده دیگری نیز در راه است.
با این همه، شایعاتی نیز وجود دارد که ریاست اجرایی از سوی رییس جمهور غنی منحل شده و فرمانی در این مورد نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

کد خبر: 46029