حوالی ساعت ۱ پس از چاشت امروز یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در ورودی وزارت احیا و انکشاف در ساحه دارالامان شهر کابل منفجر کرد که در نتیجه آن ۵ نفر کشته شده و ۲۰ نفر دیگر زخم بر داشته است.
به گزارش خبرگزاری دید، پولیس کابل اما گفته است که در انفجاری در جاده مشهور به «سناتوریم» در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات، شماری زخمی شده است.
یک منبع پولیس، پنج کشته و ۲۰ زخمی را تایید کرده؛ اما هنوز هویت دقیق قربانیان مشخص نیست.
گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار برخاسته از حملۀ انتحاری بوده و کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات را که از این وزارت بیرون می‌شدند، آماج قرار داده است.
تاکنون گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.


کد خبر: 30840