یونما

وناما با دولت افغانستان ابراز همدردی کرد

کد خبر: 85228