محمد اشرف غنی در دیدار با رییس جمهور ایران از آمادگی این کشور برای همکاری در پروسه صلح افغانستان، تشکر کرد و گفت که در این عرصه به هماهنگی مشترک و انسجام تمام کشورها نیاز است.

محمد اشرف غنی در دیدار با رییس جمهور ایران از آمادگی این کشور برای همکاری در پروسه صلح افغانستان، تشکر کرد و گفت که در این عرصه به هماهنگی مشترک و انسجام تمام کشورها نیاز است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی در دیدار با حسن روحانی رییس جمهور ایران در قرغیزستان، گفت: نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کنار مبارزه با گروه‌های تروریستی، برای جلوگیری از قاچاق و پروسس مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند و در این عرصه عملیات‌ها ادامه خواهد داشت.
در این دیدار، سران دو کشور در خصوص گسترش همکاری‌های افغانستان و ایران، اجماع منطقه‌ای در زمینه صلح افغانستان، پروسه صلح به محوریت دولت افغانستان و تفاهم منطقه‌ای بحث و تبادل نظر نمودند و همچنان بر تسریع کار کمیته‌های مشترک دو کشور تاکید کردند.
حسن روحانی رییس جمهور ایران گفت: مناسبات دوستانه ما بر منافع ملت‌ها و دولت‌های دو کشور، اصول بین‌المللی و دولت با دولت استوار است.
وی افزود: ایران در محوریت دولت افغانستان به هرگونه کمک در پروسه صلح آماده می‌باشد.
روحانی در رابطه به مشکل قاچاق مواد مخدر گفت که در این خصوص با حکومت افغانستان مشترکاً کار خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بندر چابهار از نگاه اقتصادی برای ایران، افغانستان و هند مهم می‌باشد و برای انکشاف آن کار مشترک خواهیم کرد.
در مقابل اشرف غنی از آمادگی ایران برای همکاری در پروسه صلح افغانستان، از رییس‌ جمهور آن کشور تشکر کرده، گفت که در این عرصه به هماهنگی مشترک و انسجام تمام کشورها نیاز است.

کد خبر: 48809