محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در نشست اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح گفت حکم آزادی ۴۰۰ زندانی را امروز امضا می‌کنم و اکنون زمان آن رسیده که طالبان نشان دهند که از آتش بس سراسری هراسی ندارند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در نشست اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح گفت حکم آزادی ۴۰۰ زندانی را امروز امضا می‌کنم و اکنون زمان آن رسیده که طالبان نشان دهند که از آتش بس سراسری هراسی ندارند
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در نشست اختتامی لویه‌جرگه مشورتی صلح گفت که در پاسخ به فیصله‌ این جرگه، حکم رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان را امروز امضا و آنان را آزاد می‌کند.
آقای غنی گفت: «من امروز حکمی را امضا خواهم کرد که در زندگی نتوانسته‌ام، حکم ۴۰۰ زندانی طالبان را امضا کرده آن‌ها را رها خواهیم کرد.»
غنی قبلا گفته بود که صلاحیت رهایی این تعداد زندانیان طالبان به دلیل سنگین بودن جرایم آنان ندارد. او برای تصمیم‌گیری در این مورد لویه‌جرگه مشورتی را فراخواند. این جرگه بر رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان رأی مثبت داده است.
از سوی هم، آقای غنی گفت که در پاسخ به خواست لویه‌جرگه مشورتی صلح، آن‌عده نیروهای امنیتی و دفاعی را که به دلیل غفلت وظیفوی زندانی شده‌اند، را آزاد می‌کند.
رییس‌جمهور غنی وعده سپرد که تمامی فیصله‌های لویه‌جرگه را تطبیق خواهد کرد. او افزود که فیصله‌ لویه‌جرگه فیصله‌ تمام مردم افغانستان است.
رییس‌جمهور غنی تأکید کرد که اکنون انتخاب از طالبان است که باید نشان دهند که از آتش‌بس سراسری هراس ندارند.
لویه‌جرگه مشورتی صلح به هدف مشوره‌دهی در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده‌ طالبان در هفدهم اسد و نشست اختتامیه‌ این جرگه امروز با حضور رییس‌جمهور اشرف غنی و شماری از چهره‌های سیاسی کشور برگزار شد.

کد خبر: 73061