وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات گفته است که هیچ‌نگرانی وجود ندارد تا انتخابات‌های آینده به فصل زمستان برود.
به گزارش خبرگزاری دید، وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات گفته است که انتخابات‌های مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها در ماه میزان سال آینده برگزار می‌شود و هیچ‌نگرانی از سرد شدن هوا و اشتراک تمامی باشندگان ولایت‌ها وجود ندارد.
بادغیسی ادامه داد: نهادهای ناظر انتخاباتی از نبود اراده حکومت در برگزاری انتخابات و ناتوانایی کمیسیون انتخابات در راه‌اندازی این روند شاکی اند.
نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است که اگر حکومت اراده کند و حمایت صادقانه جامعه جهانی را در برگزاری انتخابات داشته باشیم، انتخابات برگزار خواهد شد اما هنوز حکومت اراده به برگزاری انتخابات ندارد.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز در ادامه ابراز داشت: به تاخیر انداختن انتخابات نباید از ماه میزان بگذرد و به عقرب و قوس برسد چرا که در گذشته به علت سردی هوا مشارکت مردم در این روند کاهش داشته است .
گفتنی است که قرار بود انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها در ماه سرطان سال آینده برگزار شود اما کشمکش‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات، نبود بودجه مالی و نبود اطمینان از امنیت، این روند را به تاخیر انداخت.


کد خبر: 25533