خبرگزاری دید: سفیر ایران در کابل می‌گوید که اگر حکومت همه‌شمول در افغانستان تشکیل شود، ایران آن را به رسمیت می‌شناسد. سفیر ایران افزوده که حکومت کنونی طالبان همه شمول نیست.

بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل به تازگی در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفته است که کشورش حکومت گروه تک قومیتی را در افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت.
سفیر ایران گفته است: اگر یک گروهی بیاید و این گروه تک قومیتی باشند و همه اقوام را در حکومت شراکت نکنند، این را هم ما قبول نداریم، از همین خاطر ما از سر خیرخواهی به حاکمان طا-لبان می‌گوییم که شما یک حکومت فراگیر تشکیل بدهید.
امینیان افزوده است که اگر حکومت تازه در افغانستان از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، روسیه، چین، کشور های آسیای مرکزی و برخی از کشور‌های عربی نیز آن را به رسمیت خواهند شناخت.
وی هشدار داده است که ادامه چالش‌های اقتصادی در افغانستان سبب گسترش فعالیت‌های هراس‌افکنی، به ویژه فعالیت گروه داعش خواهد شد.
سفیر ایران بیان داشته است: اگر مشکل اقتصادی بماند، نتیجه‌اش مهاجرت مردم است. اگر مشکل اقتصادی بماند، نتیجه‌اش گسترش گروه‌های افراطی و داعش است که نه فقط برای مردم افغانستان بلکه به منطقه تهدید است.
با این حال، طا-لبان اظهار نظر کشورهای منطقه در باره تشکیل حکومت فراگیر را در افغانستان مداخله در امور کشور می‌خواند.
گفتنی است که با گذشت بیش از چهار ماه از حکومت سرپرست طا-لبان در افغانستان، هیچ کشوری تا کنون حاضر نشده آن را به رسمیت بشناسد.

کد خبر: 101427