جمعه خان پویا باشنده دیگر ولایت غزنی می‌گوید: درمناطقی که مردم هزاره زندگی می‌کنند قیمت یک تذکره از ۲۰ افغانی به ۷۰ افغانی افزایش یافته است در حالی که در مناطق پشتون نشین این محصول ۲۰ افغانی هم اخذ نمی‌گردد.جمعی از فعالان مدنی ولایت غزنی امروز یکشنبه( ۳ سرطان) طی نشست خبری تحت نام « آیا غزنی جزء افغانستان نیست؟» درکابل، می‌گویند: بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات درغزنی، نقض تمام قوانین و اصول برگزاری انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری دید، فعالان مدنی و باشنده‌گان غزنی می‌گویند: دست‌هایی از درون حکومت درغزنی کار می‌کند که می‌خواهند مردم وکیل بدون موکل(یعنی انتصابی ) داشته باشند.
از یک و نیم ماه قبل دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی بدون کدام دلایل روشن بسته شده و باشنده‌گان ولایت غزنی در بی‌سرنوشتی شرکت در انتخابات به سر می‌برند.
علی‌نقی صداقت از فعالان مدنی ولایت غزنی گفت: دست‌های نامرئی از ارگ ریاست جمهوری نمی‌خواهند که انتخابات درغزنی برگزار شود.
آقای صداقت می‌گوید: بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نقض آشکار تمام قوانین نافذ کشور ازسوی حکومت می‌باشد.
صداقت گفت: راه حل تمام چالش‌ها در این ولایت، برگزاری انتخابات شفاف و مشروع می‌باشد.
این فعال مدنی ولایت غزنی با بیان این که هیچ‌گونه بدیل دیگر راه گشا درولایت غزنی نیست، گفت: ما خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدور از تقلب می‌باشیم.
آقای صداقت به حکومت هشدار داده می‌گوید: تا یک هفته دیگر به حکومت وقت می‌دهیم که دروازه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی باز شود درغیر آن ما درکابل و ولایت غزنی دست به اعتراضات گسترده خواهیم زد.
فعالان مدنی ولایت غزنی خطاب به جامعه جهانی می‌گویند: حکومت افغانستان حق تلفی می‌کند و باور به برابری و برادری ندارد شما بالای غنی فشار بیآورید تا دروازه دفتر ولایتی کمیسیون درغزنی باز شده و اصول مردم سالاری در تمام ولایات کشور یک سان تطبیق گردد.
ملکه قاسمی فعال مدنی ولایت غزنی می‌گوید: یک تعداد محدود آمده دروازه کمیسیون ولایتی غزنی را بسته کرده و حق اساسی مردم ولایت عزنی را سلب نموده است.
بانو قاسمی افزود: مطرح کردن بحث حوزه‌ای انتخابات درغزنی خلاف تمام قوانین کشور است وقتی در ولایات دیگر بحث حوزه‌ای شدن مطرح نباشد چرا درغزنی چنین کار انجام می‌شود؟
بانو قاسمی گفت: عدم استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات باعث شده که دست‌های نامرئی در امور انتخابات ولایت غزنی کار کند.
خانم ملکه قاسمی گفت: ایجاد چنین جنجال‌هایی در ولایت غزنی ریشه درانتخابات قبلی پارلمان دارد که یک تعدادی از مردم درانتخابات گذشته شرکت نکردند و نمایندگان این ولایت از یک قوم خاص آمدند.
جمعه خان پویا باشنده دیگر ولایت غزنی می‌گوید: درمناطقی که مردم هزاره زندگی می‌کنند قیمت یک تذکره از ۲۰ افغانی به ۷۰ افغانی افزایش یافته است در حالیکه در مناطق پشتون نشین این محصول ۲۰ افغانی هم اخذ نمی‌گردد.
قبل از این، نمایندگان ولایت نیز صدای اعتراضی شان را بلند کرده بودند، ولی تا هنوز حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات دراین ارتباط خاموشی اختیار کرده است.
محمد رقیب فیاض- کابل


کد خبر: 31462