عطا محمد نور که در همایش برخی از مردم بلخ، بغلان و تخار در مزارشریف سخنرانی داشت، حکومت را متهم کرد که تلاش دارد تا از برگزاری انتخابات جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری دید، عطا محمد نور در همایش مردم بلخ، تخار و بغلان گفت: حکومت در پی برگزار نکردن انتخابات پیش‌رو است.
آقای نور همچنان افزود که اکنون جامعه جهانی نیز به این نتیجه رسیده است که ارگ به سوی استبداد و انحصار در حرکت است و گزارش‌ها نشان می‌دهد این کشور در قعر جدول سازمان‌های جهانی قرار گرفته است.
او با ذکر این نکته که حکومت موجوده تاکنون به هیچ وعده داده شده‌اش عمل نکرده، هشدار داد که تمدید کار حکومت وحدت ملی به هیچ صورت قابل قبول نیست.
آقای نور در این سخنرانی به سابقه فعالیت‌های سیاسی خودش نیز اشاره کرده و گفت که حتا در ماه‌ها لحاف و دوشک را ندیده و بسیار پیش آمده که «نان قاق شده و آب کرم‌زده» نوشیده است.
وی افزود: از ۱۶ سالگی به فعالیت سیاسی رو آوردم، ۱۹ ساله بودم که به جبهه رفتم و در ۲۱ سالگی سمت معاونت شهید ذبیح‌الله را عهده‌دار شدم.
او گفت: چشم‌هایم را برف برده، پاهایم را یخ زده و یک پنجه‌اش قطع شده، سینه‌ام را یخ برده و اکنون با سردی هوا حساسیت دارم و آخرین چره زمان جهاد را ۳۵ سال بعد از شانه‌ام کشیدم.
گفتنی است که برخی از مردم تخار، بغلان و بلخ درهمایشی به منظور حمایت از آقای نور به مزارشریف رفته بودند.


کد خبر: 23898