یک عضو مجلس نمایندگان در پیوند به محاصره و بازداشت علی‌پور از فرماندهان محلی در ولایت غور، می‌گوید که حکومت افغانستان تلاش دارد با بازداشت و تضعیف نیروهای ضد طالب، زمینه را برای حضور گروه طالبان هموار می‌سازد.


یک عضو مجلس نمایندگان در پیوند به محاصره و بازداشت علی‌پور از فرماندهان محلی در ولایت غور، می‌گوید که حکومت افغانستان تلاش دارد با بازداشت و تضعیف نیروهای ضد طالب، زمینه را برای حضور گروه طالبان هموار می‌سازد.
به گزارش خبرگزاری دید، این عضو مجلس نمایندگان که نمی‌خواهد نامی از وی برده شود، تاکید می‌کند که دستگیری نیروهای ضد طالب و خیزش مردمی به مخالفان مسلح دولت روحیه می‌دهد.
به تازه‌گی حکومت به دنبال بازداشت فرمانده علی‌پور است و این اقدام با واکنش‌های منفی مواجه شده است.
حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت را هشدار داده و گفته، حکومت زمینه یک جنگ قومی را فراهم می‌سازد.


کد خبر: 36102