حکومت و طالبان آماده تعامل جدی باشند

کد خبر: 88007