مجید قرار اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در امریکا در نوشته‌ای کوتاه که صفحه‌ در فیسبوکش منتشر کرده، به لیستی از نام اعضای خانواده و خویشاوندان سلام رحیمی رییس دفتر ریاست جمهوری پرداخته و گفته که این حکومت نه بر اساس فکر که بر اساس روابط خانوادگی می‌چرخد.

مجید قرار اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در امریکا در نوشته‌ای کوتاه که صفحه‌ در فیسبوکش منتشر کرده، به لیستی از نام اعضای خانواده و خویشاوندان سلام رحیمی رییس دفتر ریاست جمهوری پرداخته و گفته که این حکومت نه بر اساس فکر که بر اساس روابط خانوادگی می‌چرخد.
آقای قرار نوشته:« سلام رحیمی رییس‌ دفتر رییس‌جمهور، برادرش قیوم وفا والی هرات، خیاشنه‌اش کامله صدیقی معین وزارت تجارت، برادر همسرش (خسربره) سبحان رئوف معاون ریاست‌ دفتر، پسر کاکای خانمش ویس هدایت معاون در یکی از ریاست‌های ریاست دفتر، باجه‌اش جبار پر دلی رییس پیژنتون وزارت داخله، نادر نادری برادر همسرش رییس کمیسیون اصلاحات اداری پسرش شعیب رحیمی معاون شهرداری کابل خسر برادر زاده‌اش و باجه برادرش عبدالرحیم سید جان سفیر کشور در ترکیه و ده‌ها بست دیگر که همه با اعضای یک خانواده پُر شده‌اند. آیا این خانواده، کارخانه تولید نوابغ است؟»
او به نقد عملکر رییس جمهور غنی در گزینش‌ها نیز پرداخته و گفته: شعار رییس‌ جمهور بود که من خانواده سیاسی ندارم، خانواده‌ام دانش و دوستم‌اند. حالا آچار خانواده‌ها ساخته است. دیروز چهار تن از اعضای خانواده شاران را به یاد تان آوردم، حساب خانواده رحیمی از ده هم بیش‌تر است.
هنوز ارگ ریاست جمهوری و سلام رحیمی رییس دفتر رییس جمهور غنی در این مورد ابراز نظری رسمی نداشته‌اند.

کد خبر: 47751