برخی خانواده‌های قربانیان جنگ جاری در کشور، در کابل گرد هم آمده و می‌گویند که مذاکرات صلح باید زمینه دسترسی قربانیان جنگ را به عدالت و حقیقت و جبران خسارت مادی و معنوی برای آنان فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری دید، برخی از خانواده‌های قربانیان جنگ در کشور، روز گذشته در همایشی تاکید کردند که حقوق آنان در مذاکرات صلح باید در نظر گرفته شود.
در قطع‌نامه‌ نُه ماده‌ای بازماندگان قربانیان جنگ آمده است که مذاکرات صلح باید تضمین کند که فاجعه‌های سال‌های گذشته در آینده رخ نمی‌دهد. آنان تأکید کرده‌اند که پرداختن به گذشته و حقوق قربانیان باید بخش مهمی از دستور کار مذاکرات صلح باشد.
در ماده‌ ششم این قطع‌نامه از هیئت‌های مذاکره‌کننده‌ دولت افغانستان و گروه طالبان خواسته شده است تا کمیته اختصاصی مشترکی را برای پی‌گیری مطالبات اساسی قربانیان و بازماندگان آنان تشکیل داده و ساختار این کمیته را به‌عنوان بخش کلیدی سازوکار روند گفت‌وگوهای صلح حفظ کنند.
در ماده‌ هفتم این قطع‌نامه از هیئت‌های مذاکره‌کننده‌ دولت افغانستان و طالبان خواسته شده است که میکانیزم تعریف‌شده «دسترسی و ارتباط با قربانیان» را ایجاد کنند تا قربانیان و بازماندگان آنان بتوانند بدون مانع به کمیته اختصاصی مشترک امور قربانیان دسترسی داشته باشند.
بازماندگان قربانیان جنگ همچنان از طرف‌های مذاکرات صلح بین‌الافغانی خواسته‌اند که آتش‌بس فراگیر و دایمی را برقرار کرده و از قربانی‌شدن بیشتر مردم جلوگیری کنند.
به گفته‌ آنان، در مذاکرات باید نمایندگانی از خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان جنگ حضور و مشارکت اثرگذار داشته باشند تا از حقوق قربانیان در آن حفاظت و دفاع کنند.

کد خبر: 75354