ایام عید سعید قربان در حالی فرا رسیده که کشور در آستانه مذاکرات میان‌افغانی و تحولات بس سترگ قرار دارد.


عید قربان همان‌گونه که رسم ابراهیمی در آستان عبودیت است، نماد آزادی و آزادگی و تعهد به ارزش‌های والای اجتماعی نیز است.
خبرگزاری دید آتش‌بس موقت را دستاورد نیک دانسته و بر تمدید آن تاکید کرده و از طرفین درگیر می‌خواهد که آزادی بیان را به مثابه حقوق طبیعی هر فرد اجتماع پاس بدارند.
هیئت رهبری و کارمندان خبرگزاری دید، بدینوسیله نیک ترین تمنیات خویش را به مناسبت عید سعید قربان به پیشگاه ملت شریف افغانستان تقدیم داشته و برای آنان عیدی پر از خوشی و شادکامی در پناه امنیت خواهان است.
هیئت رهبری خبرگزاری دید

کد خبر: 72691