حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در مصاحبه‌ای گفته است که خروج کامل نیروهای امریکایی به نفع افغانستان، همسایگانش و ایالات متحده نیست.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در مصاحبه‌ای گفته است که خروج کامل نیروهای امریکایی به نفع افغانستان، همسایگانش و ایالات متحده نیست.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در مصاحبه با Valdai.com گفته است که خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان نامطلوب است، چنانچه این امر به نفع ملت افغانستان، کشورهای همسایه یا ایالات متحده نخواهد بود.
آقای کرزی در مورد خروج نیروهای خارجی از کشور در این مصاحبه گفته است:« بهترین راه حل برای افغانستان، دستیابی به یک توافق سیاسی با حمایت کشورهای منطقه و شرکای بین‌المللی است: توافق‌نامه‌ای که برای همه طرف‌های درگیر قابل قبول باشد و خروج مسئولانه نیروهای خارجی را تضمین کند.»
رییس جمهور پیشین همچنان افزوده است که اگر ایالات متحده بخواهد بدون توافق از افغانستان خارج شود، این کار باید با هماهنگی کامل کشورهای منطقه صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرده است:«‌ اما اگر ایالات متحده تصمیم به خروج بدون توافق بگیرد، این امر باید با هماهنگی کامل مردم افغانستان و کشورهای منطقه، به خصوص روسیه و چین انجام شود.»‌
حامد کرزی در ادامه تأکید کرده است که منطقه باید نقش فعال و موثری را برای جلوگیری از عواقب نامطلوب بازی کند.
این در حالی است که پیش از این حامد کرزی به شدت خواستار خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان بود.

کد خبر: 58682