خسته از جنگ و خشونت، به رقص می‌پردازند و غصه‌های شان را به کوه می‌سپارند

کد خبر: 87831