زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور روند صلح افغانستان می‌گوید که هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد و برای برقراری صلح پایدار در افغانستان باید توافق سیاسی صورت گیرد.


به گزارش خبرگزاری دید، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور روند صلح افغانستان در گفت‌وگو با روزنامه هندو گفته است که هیچ راه‌حل نظامی برای مسئله افغانستان وجود ندارد.
خلیلزاد: هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد، باید حل و فصل سیاسی برای صلح پایدار در افغانستان صورت گیرد و به طالبان واضح شده است حکومتی که با زور قدرت را بگیرد، نه تنها ما، بلکه بسیاری کشورهای منطقه و فراتر از آن به رسمیت نخواهد شناخت، به این دولت کمک نخواهد کرد.
به گفته وی، توافق‌نامه‌ای که بتواند ثبات و صلح و پیشرفت را برای مردم افغانستان به ارمغان آورد، دو ویژگی اساسی نیاز است: این توافق باید توسط مردم افغانستان پذیرفته شود و باید از حمایت و پذیرش همسایگان و کمک‌کنندگان و سایر کشورهای جهان برخوردار باشد.
سفیر خلیلزاد در ادامه به ادامه پشتیبانی امریکا از دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور تأکید کرده است.
وی افزوده است: ما حمایت اقتصادی می‌کنیم، حمایت بشردوستانه خواهیم کرد. در عین حال، ما برای برآورده‌شدن این اهداف با دیگران کار خواهیم کرد.
در رابطه به نقش کشورهای منطقه، وی گفته است که پاکستان مسئولیت ویژه‌ای در این راستا دارد.

کد خبر: 93789