زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پیش‌بینی کرده است که طالبان تا زمانی که توافق سیاسی با حکومت افغانستان صورت نگیرد، آتش‌بس دایمی را نمی‌پذیرند.


به نقل از رادیو آزادی، زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان به تازگی گفته است که خشونت‌ها نسبت به گذشته در افغانستان کاهش یافته و تا زمانی که توافق سیاسی با حکومت افغانستان صورت نگیرد، طالبان آتش‌بس دایمی و جامع را نخواهند پذیرفت.
وی گفته است: «من فکر می‌کنم شما درست می‌گوید که طالب‌ها آتش‌بس دایمی و جامع را نمی‌پذیرند، تا زمانی که حل و فصل سیاسی صورت نگیرد».
نماینده امریکا افزوده است که به رغم بلند بودن خشونت‌های فعلی، هنوز هم در مقایسه با سال گذشته در سطح پایین‌تر قرار دارد.
وی بیان داشته است: «در مقایسه با شش ماه نخست سال گذشته، به رغم افزایش اخیر خشونت‌ها، شمار تلفات هم از لحاظ نظامی و هم ملکی، در سال جاری پایین است».
آقای خلیلزاد همچنان از طرف‌ها خواسته تا خشونت‌ها را کاهش دهند.

کد خبر: 75741