زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در واکنش به حملات اخیر طالبان در افغانستان می‌گوید این باور که برای بردن امتیاز در میز مذاکرات باید خشونت را شدت بخشید، بسیار خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری دید، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان امروز دوشنبه(۲۸ میزان) در چند رشته توییت گفته است که اتهامات بی‌بُنیاد در مورد تخطی‌ها و بیانات تحریک‌کننده، سبب پیشرفت صلح نمی‌شود.
آقای خلیلزاد می‌گوید که ما باید به دنبال پیروی جدی از تمام مواد توافقنامه ایالات متحده – طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده – افغانستان باشیم، و تعهد برای کاهش تدریجی خشونت را نادیده نگیریم.
خلیلزاد: «تداوم میزان بلند خشونت می‌تواند روند صلح و توافق‌نامه و این درک بُنیادی را تهدید کند که راه حل نظامی وجود ندارد. باوجود آن که اخیراً بر ضرورت کاهش خشونت مجدداً تاکید شد، امروز میزان خشونت در افغانستان اندوه‌بار است».
وی افزود که حملات طالبان بر هلمند و مرکز ولایت، حملات طالبان بر ضد نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان شکایت‌های طالبان از عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و حملات نیروهای ایتلاف سبب ملاقات اخیر در دوحه شد.
خلیلزاد تأکید می‌کند: «تمام جوانب بر کاهش حملات و بمباری‌ها و کاهش خشونت و تلفات، توافق ورزیدند. با آن که خشونت‌ها در هلمند کاهش یافته، میزان خشونت به صورت عمومی در کشور بلند است».
نماینده ویژه امریکا در ادامه بیان داشت که توقع ایالات متحده این بود و همین است که خشونت کاهش بیابد و همچنان کم بماند.
او خاطرنشان کرد: «این در محراق توافق‌نامهٔ بود که ما آن‌ را امضا نمودیم و در ارتباط با رهایی گروه‌های اخیر زندانیان بر آن بیشتر تاکید شد و به تازه‌گی تمام جوانب بر آن مجدداً تعهد ورزیدند که از تمام ابعاد این معامله پیروی شود».
خلیلزاد می‌گوید که خشونت از دیر زمانی مردم افغانستان را عذاب داده و از شمار زیادی افغان‌ها عزیزانشان را گرفته است. تراژیدی غور، آخرین نمونهٔ آن است.
آقای خلیلزاد: «این باور که برای بُردن امتیاز در میز مذاکرات باید خشونت را شدت بخشید، بسیار خطرناک است. این گونه یک روش می‌تواند که روند صلح را آسیب رسانیده و سبب تکرار محاسبات نادرست گذشتهٔ رهبران افغان شود».
این در حالی است که گروه طالبان از زمان امضای توافق‌نامه دوحه با امریکا، خشونت‌ها را در افغانستان افزایش داده است و به تقاضاهای جامعه‌ جهانی و سازمان ملل متحد جهت برقراری آتش‌بس بشردوستانه توجهی نکرده‌اند.

کد خبر: 77558