خلیلزاد نشست مسکو را در روند صلح افغانستان اثرگذار خواند

کد خبر: 87566