حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در سخنرانی‌اش در هشتمین مجمع صلح که در شهر «پکن» کشور چین برگزار شده، گفته است که ما به گفت‌وگوهای صلح خوشبین هستیم و می‌خواهیم که طالبان در آینده سیاسی کشور دخیل باشند.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در سخنرانی‌اش در هشتمین مجمع صلح که در شهر «پکن» کشور چین برگزار شده، گفته است که ما به گفت‌وگوهای صلح خوشبین هستیم و می‌خواهیم که طالبان در آینده سیاسی کشور دخیل باشند.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای کرزی در این نشست اظهار داشته است:«قراری‌ که گفت‌وگوهای صلح میان طالبان و امریکا وارد هفتمین دور خود شده است، شفافیت در این گفت‌وگوها می‌تواند باعث پیش‌رفت آن شود.»
در همین حال، آقای کرزی افزوده است که طالبان و امریکا در این گفت‌وگوها پیشرفت‌هایی داشته‌اند و من امیدوار هستم که نتیجه این گفت‌وگوها منجر به صلح و ثبات دایمی در افغانستان شود.
آقای کرزی گفته است که از این پیش نیز گفت‌وگوهای میان حکومت و طالبان به اشکال دیگری صورت گرفته است، آقای کرزی افزوده است که البته چیزی‌که ضرورت است در نهایت آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان می‌باشد.
در مورد نقش طالبان در آینده افغانستان، آقای کرزی گفته است که ایالات متحده برای خروج از افغانستان آماده می‌شود ما خواهان راهکاری هستیم که بتواند برای طالبان اجازه دهد که در آینده سیاسی افغانستان دخیل باشند.
هشتمین مجمع جهانی صلح، به تاریخ ۸ و ۹ ماه جولای سال روان میلادی، در شهر پکن چین با همکاری دانشگاه تسینگهوا و موسسه امور خارجه چین برگزار شد، این نشست یک سمینار غیر حکومتی است که روی موضوعات امنیتی بین‌المللی تمرکز دارد.

کد خبر: 50184