نویسنده:

سید الیاس احمدی_ خبرگزاری دید

ثبات و همگرایی تیمی که رهبر آن به حاشیه رانده شده و عده‌ای در پی حصول منافع شخصی خود هستند که برای رسیدن به اهداف خود از عبدالله به‌عنوان عروسک خیمه شب بازی استفاده می‌کنند.

در همهمه‌های انتخاباتی و اوضاع سیاسی کشور، حرف و حدیث‌هایی از بروز بحران و کوفتن بر طبل تشنج و بحران‌سازی به‌میان می‌آید که موجب مغشوش شدن افکار عمومی و متشنج شدن وضعیت می‌گردد.
به‌ تازگی امرالله صالح معاون اول تیم دولت‌ساز گفته است که اطلاعات استوار به سند دارد که در داخل تیم ثبات و همگرایی برنامه‌های خطرناکی در حال طرح شدن است. صالح می‌گوید که در میان تیم ثبات و همگرایی می‌گویند:«تظاهرات کنیم. در تظاهرات باید یک تعداد افراد عقده‌مند و بی‌بند و بار که سلاح دارند با خود ببریم. حتا آن‌ها را در صف اول جا بدهیم. خارجی‌ها باید این عکس‌ها را ببینند و بترسند».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ثبات و همگرایی درست یک روز پس از انتخابات، خود را برنده اعلام کرد و به نوعی برنامه‌ای را ترسیم کرد تا به شریک شدن در قدرت منتهی گردد. این نخستین بار بود که احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات، کاندیداهای شان را برای احراز کرسی کمیشنری کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی معرفی کردند ‌و در نتیجه، عده‌ای از کمیشنران به این سمت‌ها انتخاب شدند و‌ برای پیشبرد این وجیبه ملی گماشته شدند و این که کمیسیون مستقل انتخابات به جانب‌داری از یک تیم خاص متهم شود، یک امر منتفی است که نمی‌شود به آن پرداخت.
بحرانی شدن انتخابات و ادعاهای تقلب که از سوی تیم عبدالله مطرح می‌شود و اما سندی پیرامون آن در دست نیست، آب ریختن به آسیاب دشمن و تقویت داعیه آنان است که اینان خواسته یا ناخواسته به آن لبیک می‌گویند، در حالی که عقبه آن منجر به بی‌ثباتی و حتی جنگ‌های داخلی منتهی می‌شود.
حال با نظری بر اظهارات آقای امرالله صالح، ثبات و همگرایی تیمی که رهبر آن به حاشیه رانده شده و عده‌ای در پی حصول منافع شخصی خود هستند که برای رسیدن به اهداف خود از عبدالله به‌عنوان عروسک خیمه شب بازی استفاده می‌کنند. بی‌مهابا باید گفت که مردم افغانستان تاوان همراهی و حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی سابق و ثبات و همگرایی فعلی را در ۵ سال گذشته پرداختند و هیچ‌گاه حاضر نخواهند بود تا یکبار دیگر به جاده‌ها ریخته و شعار‌های واهی برای «هیچ» سر دهند. جاده‌ها خالی خواهد ماند و آنگاه طرح‌ریزان آن می‌ماند با یک دنیا آه و حسرت.
بهتر آن خواهد بود که آقای عبدالله از همهمه‌های بحران‌ساز پرهیز کرده و بگذارد که کمیسیون مستقل انتخابات امورات خود را به پیش برده و نتایج را اعلام کند تا بعد از آن اگر سند مستدلی مبنی بر تقلب وجود داشت، پیش کند، در غیر آن قاعده بازی را مراعات کرده و بازنده به برنده تبریک بگوید و غائله تمام.
قابل ذکر است که افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد و گفت‌وگوهای صلح تا جایی به مرحله تکامل رسیده که در چنین وضعیت، سیاسیون افغانستان در کنار آرامش و احترام به قوانین انتخابات و نتایج حاصله، هماهنگی و همصدایی شان را برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت نشان دهند.

کد خبر: 59228