به دنبال عدم موفقیت دولت پاکستان در کسب مجوز مورد نظر برای ادامه دادگاه‌های نظامی این کشور، این دادگاه‌های امروز یکشنبه(۱۱ حمل) متوقف شد.

به دنبال عدم موفقیت دولت پاکستان در کسب مجوز مورد نظر برای ادامه دادگاه‌های نظامی این کشور، این دادگاه‌های امروز یکشنبه(۱۱ حمل) متوقف شد.
دادگاه‌های نظامی در پاکستان که با هدف محاکمه غیرنظامیان متهم به فعالیت‌های تروریستی ایجاد شده بودند، از امروز به کار خود پایان می‌دهند.
براساس گزارش‌ها از پاکستان، دولت این کشور موفق نشده است تا برای ادامه فعالیت این دادگاها مجوزهای قانونی پارلمانی را بدست آورد.
همین گزارش‌ها حاکیست که احزاب مخالف با ادامه فعالیت آن‌ها مخالفت کردند و برخی هم در خصوص ادامه فعالیت آن‌ها گفته‌اند که تصمیمی در اینباره نگرفته‌اند.
در سال ۲۰۱۷ و دو سال پس از ایجاد آن‌ها، این دادگاه‌ها با رای پارلمان توانست به کار خود تاکنون ادامه دهد.
این دادگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ و به دنبال کشته شدن بیش از ۱۳۰ دانش‌آموز در مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد.
دولت پاکستان بیش از ۷۰۰ نفر را به این دادگاها ارجاع داده است که حدود ۳۰۰ نفر از آنها به اعدام محکوم شدند.

کد خبر: 44783