دانشمندان به دنبال این هستند که با جمع آوری داده‌های در مورد ده‌ها هزار نمونه از ویروس کرونا شجره‌نامه اصل و نسب آن را تهیه کنند.

دانشمندان به دنبال این هستند که با جمع آوری داده‌های در مورد ده‌ها هزار نمونه از ویروس کرونا شجره‌نامه اصل و نسب آن را تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، محققان دانشگاه تولین امریکا با جمع‌آوری حجم بی‌سابقه‌ای از داده‌های ژنتیک در مورد ویروس کرونا قصد دارند تحولات و جهش‌های این ویروس را در سراسر جهان رصد و ثبت کنند.
آن‌ها با جمع‌آوری داده‌های ژنتیک مربوط به ده‌ها هزار نمونه از ویروس کرونا در حال طراحی شجره‌نامه خانوادگی ویروس یادشده و شیوه انتشار سریع آن و نیز تغییرات صورت گرفته در این ویروس هستند.
این دانشمندان می‌گویند در شش ماهی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، اطلاعات ژنتیکی کافی در مورد آن جمع‌آوری شده و از این طریق می‌توان تحولات و جهش‌های آن را رصد کرد.
ترتیب خاص اسیدهای نوکلئیک رمزگذاری شده در آر ان ای(RNA) ویروس کرونا در گذر زمان تغییر می‌کند و همین تغییرات سریع تولید واکسین برای نابودی آن را دشوار ساخته است.
واکسین‌های ویروس کرونا تنها زمانی درست عمل می‌کند که محققان به توالی صحیح اسیدهای آمینه آن دست یابند و تحقیق جدید که با بررسی گسترده اطلاعات ژنتیکی این ویروس که از آزمایش‌های متعدد خون به دست آمده، به دستیابی به این هدف کمک می‌کند.
تا به حال شجره نامه‌ای با استفاده از ۱۸۲۴۷ آر ان ای ویروس کرونا تهیه شده و حجم اطلاعات رایانه‌ای ذخیره شده در این زمینه پس از تکمیل به ده‌ها گیگابایت خواهد رسید.

کد خبر: 70850