داکتر محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ که در مراسم هفته شهید در شهر مزارشریف صحبت می‏کرد گفت که حکومت مرکزی از دزدان چراغ به دست در بلخ حمایت می‌‏کند.به گزارش خبرگزاری دید، داکتر حدید با لحنی پرسشی خطاب به حکومت مرکزی گفت:« شما از افزایش نا امنی و دامن زدن به مسایل قومی و امنیتی در ولایت بلخ چه سودی می‌برید، لطفاً بلخ ما را نا امن نسازید.»
او افزود:« در پشت دزدان، غاصبان، سارقان و قماربازان در ولایت بلخ، قدرتمندانی هستند که در نظام و حکومت مرکزی نقشی اساسی دارند و اینان را حمایت می‌کنند.»
آقای حدید می‌گوید، افرادی هستند که در بی نظمی شهر از سوی قدرتمندان حمایت می‌شود، و نیروهای امنیتی نیز در این ولایت ناکام مانده و تنها مردم قربانی می‌دهند.
رییس شورای ولایتی بلخ از برخی معاملات پیشت پرده یاد کرد، اما مشخص نساخت این معاملات در چه حد و میان چه کسانی وجود دارد.
آقای حدید، همچنان از افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در شهرمزارشریف انتقاد کرد و گفت: «شعله ‌های آشوب گران در بلخ بلند است و این امر هر روز مردم بیگناه را قربانی می‌کند.»
از هفته شهید و کشته شدن احمد شاه مسعود همه ساله در افغانستان از سوی نهاد های حکومت تجلیل می شود.


کد خبر: 35126