خبرگزاری دید: رخشانه امام علی دختر رییس جمهور تاجیکستان از سوی پدرش به عنوان سفیر این کشور در بریتانیا گماشته شد.

به نقل از بی بی سی، امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان با صدور فرمانی، رخشانه امام علی یکی از دخترانش را سفیر کشورش در بریتانیان گماشت.
رخشانه امام علی قبل از این در وزارت امور خارجه تاجیکستان رییس بخش سازمان‌های بین‌المللی بود.
او سابقه فعالیت در سفارت تاجیکستان در بریتانیا را دارد.
مخالفین و منتقدین آقای رحمان همواره اورا متهم کرده‌اند که با انتصاب نزدیکانش در رهبری بخش‌های کلیدی سیاسی و اقتصادی قدرت را در کشور قبضه کرده است.
رستم امام علی پسر بزرگ آقای رحمان رییس مجلس علیای پارلمان و شهردار دوشنبه و آزاده رحمان دختر بزرگ او رهبر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان است.

کد خبر: 100604