در آستانه هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان در ولایت هرات صد زن شاغل صنایع دستی‌شان را در قالب یک نمایشگاه به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری دید، نصیر قتالی مسئول برگزاری این نمایشگاه می‌گوید: در این نمایشگاه صنایع دستی صد زن هراتی در بخش‌های مختلف، به نمایش گذاشته شده است.
به گفته او، نمایشگاه مذکور، حاوی آثار هنری، صنایع دستی و تولیدات زراعتی می‌باشد.
در همین حال، سوسن بهبود زاده از فعالان حقوق زن در هرات، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای باورمند شدن جامعه به زنان موثر دانسته و یک امر مثبت می‌خواند.
وی همچنان می‌افزاید، زنان از این طریق می‌توانند کسب درآمد نیز بکنند.
از سویی هم شماری از زنان که در اینجا صنایع دست ساخت شان را به نمایش گذاشته‌اند خواهان حمایت‌های هر چه بیشتر حکومت هستند.
آنان می‌گویند: اگر به صورت درست حمایت شوند می‌توانند صنایع دستی شان را با کالاهای خارجی نیز به رقابت بگذارند.
همه ساله به مناسبت هشت مارچ، روز همبستگی زنان جهان، بیشتر زنان در ولایت هرات نمایشگاه صنایع دستی شان را برگذار می‌کنند.

کد خبر: 25285