رییس تیم انتخاباتی امنیت و عدالت می‌گوید که اتهام سهل‌انگاری بستن به نیروهای دفاعی، جفای بزرگی در حق هزاران شهید و سربازان زخمی کشور است.

رییس تیم انتخاباتی امنیت و عدالت می‌گوید که اتهام سهل‌انگاری بستن به نیروهای دفاعی، جفای بزرگی در حق هزاران شهید و سربازان زخمی کشور است.
به گزارش خبرگزاری دید، رحمت‌الله نبیل رییس تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در واکنش به اظهاراتی مبنی بر سهل‌انگاری نیروهای دفاعی در تأمین امنیت کشور اظهار داشت که این اتهام جفای بزرگی در حق هزاران شهید و سربازان زخمی کشور است.
نبیل با بیان این که مسئول سهل‌انگاری، مسئولان درجه یک نیروهای امنیتی و سرقومندان اعلی است، افزود: در اين مقطعی از زمان كه از يک‌سو زمزمه‌هایی برای آمدن طالبان سر داده‌ می‌شود، بحث‌هاى حكومت طالبانى و انحلال نيروهاى امنيتى را گرم کرده‌اند، از سویی‌هم با رهایی صدها تروريست‌ جانی به بهانه‌هاى مختلف، تصوير دوست و دشمن را مكدر گرانیده‌اند.
وی تصریح کرد: از جانب دیگر خروج نيروهاى بين‌المللى را از افغانستان براى ما به تيغ دوسره مبدّل كرده‌اند، فضاى سنگين بى‌اعتمادى، تعصب، خودخواهى، عوام‌فریبی، اكثريتِ سران حكومت علی‌الخصوص سرقوماندان‌اعلى و سران دستگاه ‌استخباراتى کشور مصروف كمپاين‌ها و یارگیری‌های سیاسی هستند، در چنين وضعيتى سرزنش و بستن اتهام سهل‌انگاری و ناکار‌گی به سربازان و منسوبین قهرمان نیروهای امنیتی و دفاعی، جفاى عظيمى‌ست در حق هزارها شهید و زخمی‌ نيروهاى‌ امنيتى‌و‌دفاعى ما كه همه روزه جان‌هاى شيرين شان‌را نذرانه می‌دهند.
این چهره سیاسی کشور اظهار داشت: مشكل اساسی در نبود برنامه، نبود وضاحت، نبود تعهد، نبود جرئت، نبود حس مسئولیت‌پذيرى و سهل‌انگارى مسئولان درجه‌یک نیروهای‌امنیتی و استخباراتی و شخص سرقوماندان‌اعلى مملکت است.
رحمت‌الله نبیل تأکید کرد: در چنين حالتى ما بايد با به نمايش گذاشتن اتحاد و هم‌دلی باعث تقويهٔ روحيۀ ملى سربازان و منسوبين نيروهاى‌امنيتى قهرمان‌مان شويم. و از جانب ديگر با بسيج‌ ملى در برابر تروريستان و حامیان‌شان انزجار و نفرت عميق مان‌را به جهانيان پيام دهيم.
نبیل افزود: واضح باید گفت قابل سرزنش مسئولان درجه‌یک و سرقوماندان‌ اعلى است، نه سربازان و كارمندان گمنام.
وی تصریح کرد: من با درک و فهمی‌ که از وضعیت دارم، به تک‌تک سربازان و منسوبین گم‌نام وطنم سلامى عسكرى می‌زنم و به سرقوماندان‌ اعلى شرم‌ باد می‌گویم، به مسئولان آرزوى احساس و براى بعضى از سياسيون غلام و وابسته به‌دشمنان بيرونى و گيرمانده در مرداب‌ تعصب و دیوانگی، نفرين برخاسته از غريو آه و ناله رنجديده‌هاى وطنم را خواهانم.
به گفته وی: تيم «امنيت و عدالت» به زودى طى گردهمایى‌هاى وسيع اكثريت وطن‌دوست، برنامه‌هاى جامع و افغانى خويش را جهت بيرون کردن كشور عزيز ما از بحران‌هاى جانكاه و ويرانگر کنونی به سطح مركز و ولايات ارايه خواهد كرد. مطمئن هستم كه اين برنامه‌ها باعث خواهند شد تا درد مشترک هموطنان ما به درک مشترک تبديل گرديده كه در نهايت به يارى خداوند و همت مردم رنجديده ما صف اكثريت وطندوست را از اقليت خائن جدا خواهيم کرد.

کد خبر: 52448