بورد عالی جلوگیری از تلفات ملکی به نهادهای امنیتی هدایت داده است که در جریان درگیری و جنگ با دشمن از تعمیرهای مراکز صحی و مکاتب حفاظت کنند.

به گزارش خبرگزاری دید، دفتر شورای امنیت ملی کشور در خبرنامه‌ای می‌گوید که جلسه نوبتی بورد جلوگیری از تلفات ملکی به رهبری درانی وزیری مشاور حقوقی این دفتر برگزار شد.
در خبرنامه آمده است که خانم وزیری در این جلسه به نماینده وزارت صحت عامه پیشنهاد کرد که برای ثبت تلفات ملکی و تخریبات، یک دیتابیس را آماده سازند تا پیشرفت بر اساس اطلاعات دقیق تسهیل شود.
همچنین نیکول زنلی معاون ماموریت حمایت قاطع (ناتو) در این جلسه حضور داشت و تصریح کرد که کاهش و جلوگیری از تلفات ملکی در عملیات‌های نظامی هدف اساسی و مشترک دولت و متحدان بین‌المللی افغانستان می‌باشد.

وی اطمینان داده است که ناتو جهت کاهش تلفات ملکی و به هدف رسیدگی به قربانیان آماده همکاری‌های همه‌جانبه با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
خانم وزیری در ادامه به نهادهای امنیتی سفارش کرده است تا تعمیرهای مراکز صحی و مکاتب از درگیری‌ با دشمن مصئون و به دور نگهداشته شود.
تلفات غیرنظامیان در درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های هراس‌افگن همواره به عنوان یکی از نگرانی‌های جدی میان مردم مطرح بوده است.

کد خبر: 84623