ارگ خبر می‌دهد که در مورد صلح و مذاکرات میان حکومت و مخالفان مسلح، بورد ملی مشورتی ایجاد می‌شود و هدف از آن این است که نمایندگان تمام ولایات در این پروسه شامل باشد؛ زیرا صلح در روشنایی صورت می‌گیرد.


ارگ خبر می‌دهد که در مورد صلح و مذاکرات میان حکومت و مخالفان مسلح، بورد ملی مشورتی ایجاد می‌شود و هدف از آن این است که نمایندگان تمام ولایات در این پروسه شامل باشد؛ زیرا صلح در روشنایی صورت می‌گیرد.
ریس‌ جمهور اشرف غنی اعلام کرده است که بورد مشورتی در سطح ملی در رابطه به پروسه‌ صلح ایجاد می‌شود.
آقای غنی دیشب از طریق ویدئو کنفرانس با مسئولان ملکی و نظامی ۳۴ ولایت کشور به شمول رییسان شورای علما، شورای عالی صلح، امور زنان، دانشگاه‌های دولتی و حقوق بشر در رابطه به روند صلح صحبت کرده است.
در اعلامیه‌ ارگ آمده است:« هدف از ایجاد بورد مشورتی در سطح ملی در رابطه به پروسه‌ صلح این است که نمایندگان تمام ولایات در این پروسه شامل باشد؛ زیرا صلح در روشنایی صورت می‌گیرد.»
رییس جمهور غنی از مسئولان تمام ولایات خواسته است تا طی سه روز آینده نمایندگان شان را معرفی کنند.
به گفته‌ او، پس از تعیین بورد مشورتی، اعضای آن به کابل آمده و به‌ صورت مشترک با تیم تخنیکی حکومت که در پروسه‌ صلح مصروف‌ است، کار خواهند کرد.
در اعلامیه گفته شده است که این بورد مشورتی باید در ساختار تیم مذاکره کننده نقش ایفا کرده و در روند صلح کمک کند.
گفتنی است که در این بورد مشورتی، قرار است نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه‌ مدنی، زنان و شماری از چهره‌های دیگر کشور نیز شامل شوند.


کد خبر: 37216