رییس کشوری سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان با محی‌الدین نوری معاون و سرپرست ولایت هرات دیدار نمود.
به گزارش خبرگزاری دید، راجندرا آریال رییس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان، درین دیدار در مورد نحوه کمک رسانی به بیجاشده‌گان داخلی، دهقانان و مالداران ولایت هرات صحبت نمود.
معاون مقام ولایت هرات ابراز داشت که افزایش بیجاشده‌گان داخلی و خشک سالی‌های اخیر باعث شده است که میزان رسیده‌گی به آن‌ها به حد لازم نباشد.
آقای نوری افزود که در قسمت نحوه کمک رسانی به بیجاشده‌گان باید تجدید نظر صورت گیرد و برای بیجاشدن در محل و مناطق مسکونی شان باید کمک صورت گیرد تا از بیجاشدن اجباری شان جلوگیری شود.
وی همچنان گفت که در پی شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی در ولایت هرات، اکثریت فارم‌های تولید تخم مرغ از بین رفته و نیاز است تا دوباره بازسازی شوند و در این راستا کمک نهادهای بین المللی اساسی است.
در همین حال، راجندرا آریال رییس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که برنامه‌ حمایت غذایی از بیجاشده‌گان داخلی ادامه دارد اما کافی نیست ولی تلاش می‌نمایند تا منابع لازم را تهیه نمایند.
آقای راجندرا همچنان گفت که کمک‌های این سازمان به دهقانان هرات ادامه خواهد داشت و تلاش می‌نمایند تا در مورد مشکل فارم‌های تولید تخم مرغ نیز منابع را تهیه نمایند.
از سویی هم، عبدالصبور رحمانی رییس زارعت هرات نیز ابراز داشت که کمک به بازسازی فارم‌های تخریب شده‌ زمینه‌ کار را برای مردم نیز فراهم می‌سازد.
سازمان خوراک و زارعت سازمان ملل متحد از چندین سال به اینطرف ضمن حمایت از دهقانان و مالداران هرات به بیجاشده‌گان داخلی نیز کمک می‌نماید.


کد خبر: 36066