خبرگزاری دید: وزارت امر به معروف نهی از منکر طا-لبان در تازه ترین اقدام، به رانندگان در شهر کابل توصیه کرده که هنگام نماز جماعت توقف کرده و در جماعت شرکت نمایند.

تلویزیون دولتی افغانستان که تحت کنترول طا-لبان نشرات دارد امروز یک‌شنبه( ۱۲ جدی) گزارش داده که این موضوع را مولوی عارف رییس آموزش و اصلاح وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان در دیدار با محتسبان در حوزه‌ نهم امنیتی شهر کابل مطرح کرده است.
او همچنین به این محتسبان گفته است که به رانندگان در شهر کابل توصیه کنند تا از پخش موسیقی در موترهای‌شان خودداری کنند.
افزون بر این‌ها، مولوی عارف افزوده است که به رانندگان موترهای مسافربری هم توصیه شود تا از سوارکردن «زنان بی‌حجاب» در موترهای‌شان خودداری کنند.
همچنین از رانندگان این موترها خواسته شده تا در جریان سفری که بیش از ۷۸ کیلومتر است، زنان بدون محرم را سوار موترهای‌شان نکنند.
همزمان با این، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد محتسبان طا-لبان در جاده‌های شهر کابل در مورد اجرای دستورات تازه‌ این گروه به رانندگان تذکر می‌دهند.
در یک مورد، یکی از محتسبان طا-لبان با لحن آرام به یک راننده توصیه می‌کند که زنان بی‌حجاب را سوار موترش نکند. همچنین این فرد از راننده می‌خواهد که از پخش موسیقی خودداری کند و ریش خود را نیز نتراشد.
هفته‌ گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان دستورالعمل شش ماده‌ای در این مورد صادر کرد. در این دستورالعمل از رانندگان خواسته شده است که تنها زنانی با حجاب اسلامی و همراه با محرم مرد را در مسیرهای طولانی سوار موترهای‌شان کنند.
این اقدامات طا-لبان با واکنش‌های زیادی در میان زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

کد خبر: 101393