در هردو نشست مسکو و استانبول اشتراک می‌کنیم

کد خبر: 87140