مسئولین شورای سراسری ولایت نورستان امروز سه شنبه طی نشست خبری در کابل، به آن چه که توزیع غیرعادلانه تذکره و مداخله مقامات محلی درامور انتخابات گفته می‌شود، سخت انتقاد کرده می‌گویند: دراین ولایت به نام‌های هنرمندان و ورزش‌کاران خارجی تذکره توزیع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، امان‌الله خان منشی شورای سراسری مردم نورستان گفت: مرکز ولایت نورستان یک هزار نفر واجد شرایط رای دهی ندارد، ولی ۲۰ هزار تذکره درمرکز توزیع شده است.
آقای امان‌الله خان گفت: والی ولایت نورستان مانع رفتن کارمندان اداره ثبت احوال نفوس به ولسوالی‌های این ولایت شده و تمام تذکره‌ها را درمرکز توزیع کرده است.
امان‌الله خان گفت: درتذکره‌های توزیع شده، عکس‌های هنرمندان خارجی نصب و به نام آن‌ها تذکره افغانی داده شده تا در انتخابات پارلمانی تقلب گسترده در این ولایت انجام شود.
منشی شورای سراسری مردم ولایت نورستان گفت: ۱۲۰۰قطعه تذکره به طور کلی دراین ولایت ناپدید شده است و معلوم نیست که کجا شده است.
آقای امان‌الله گفت: والی این ولایت نمی‌گذارد که تذکره‌ها در ولسوالی‌های ولایت نورستان برسد تا مردم درانتخابات سهم فعال داشته باشند، بلکه تلاش دارد تا یک تعداد محدود را با تقلب به پارلمان روان نماید.
امان‌الله از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که تقسیم اوقات زمانی انتخابات را برای یک ماه دیگر در ولایت نورستان تمدید کند.
اعضای شورای سراسری مردم نورستان همچنان ازکمیسیون انتخابات می‌خواهد که وسایل و تجهیزات انتخاباتی را در ولسوالی‌های این ولایت برساند.
برگزاری انتخابات شفاف، مداخله نکردن مسئولین محلی درانتخابات، تامین امنیت و همکاری نهادهای مدنی با کمیسیون مستقل انتخابات به منظور برگزاری انتخابات شفاف، از خواست‌های اعضای شورای سراسری مردم نورستان است.
اعضای شورای سراسری مردم ولایت نورستان هشدار می‌دهند در صورتی که به خواست آن‌ها رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده در کابل خواهند زد.
محمد رقیب فیاض – کابل


کد خبر: 31614