شرکت برشنا، به منظور تعقیب عدلی و قضایی افراد و اشخاصی که به گونه غیر قانونی از انرژی برق استفاده می‌کنند، تفاهمنامه‌ای را با اداره دادستانی کل کشور امضا کرد.

شرکت برشنا، به منظور تعقیب عدلی و قضایی افراد و اشخاصی که به گونه غیر قانونی از انرژی برق استفاده می‌کنند، تفاهمنامه‌ای را با اداره دادستانی کل کشور امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، این تفاهمنامه که بر مبنای مواد ۱۴، ۷۰۱، ۷۱۰ کود جزا ترتیب شده است، روز سه شنبه میان نور حبیب جلال معاون دادستانی کل و انجنیر امان الله غالب رییس عمومی اجرایی شرکت برشنا، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت امضا شد.
بربنیاد این تفاهمنامه، کمیته مشترکی متشکل از دادستانی کل و برشنا، جهت تعقیب عدلی دزدان و سوء استفاده کنندگان انرژی برق ایجاد می‌گردد و شرکت برشنا به موقعش شهرت افراد در سراسر ولایات را که انرژی برق را سرقت و یا به تأسیسات برق صدمه می‌رسانند، در روشنی کود جزا غرض تعقیب عدلی به دادستانی کل معرفی می‌نماید.
غالب گفت که در سال روان ۳۰۰ سارق انرژی برق به دادستانی معرفی شده که در نتیجه تاکنون ۱۰۸میلیون افغانی جمع آوری شده است.
او همچنان گفت که در همین سال ۳۳۱۰ نفر از مشترکین برق حاضر به پرداخت قرضداری های شان شده اند.
رییس عمومی شرکت برشنا گفت مجموع قرضداری های مشترکین انرژی برق به ۷.۸ میلیارد افغانی می‌رسد که ۴.۵ میلیارد افغانی آن مربوط ساحات رهایشی، ۲.۷ میلیارد افغانی مربوط ساحات تجارتی و۵۷۰ میلیون افغانی مربوط به اماکن مقدسه می‌گردد.
در همین حال، معاون دادستانی کل کشور اطمینان داد، افراد واشخاصی که به دلیل دزدی انرژی برق ویا صدمه رساندن به تأسیسات برق از سوی شرکت برشنا شناسایی و به دادستانی کل معرفی می‌شوند، مورد تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت.

کد خبر: 47526