دزدان مسلح بر موتر یک کارمند سفارت ایران حمله کردند

کد خبر: 87019